ghghjhj

2016. március 9., szerda

NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat


Pályaművek benyújtása: március 20., Postai beérkezés határideje
Eredményhirdetés: március 25.

A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért.

A pályázat célja


Az óvodában fejlesztést biztosító óvodapedagógusok felkarolják olyan családok gyermekeit, akik nehéz körülmények között élnek, és a szülők tenni szeretnének gyermekük képességeinek jobb kibontakoztatásáért az óvodapedagógusokkal együtt.  Ezért  félévenként 40,ötéves korú gyermek támogatását vállalja, maximum fejenként 50.000 forinttal a pályázó óvodapedagógus számára nyújtott ösztöndíjon keresztül, melyet a gondozott gyermek tehetségfejlesztésére kell fordítani. A NIVEA Törődik a családokkal program további célja, hogy olyan egyesület irányítsa a pályázat korrekt kivitelezését, ahol a szakembergárda adott az elbíráláshoz, valamint olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt rászoruló gyermekek tehetségfejlesztésének céljára,ahol az óvodában az egyéni fejlesztéshez nemcsak prevenciós - korrekciós, hanem tehetséggondozási területen is működnek óvodai szakemberek, akik kis létszámú tehetségműhelyeket vezetnek.

A pályázat feladata


Rászoruló gyermekek támogatása az óvodapedagógus által kapott ösztöndíjon keresztül, amely a gyermek fejlődését szolgáló bármely célra fordítható, például szolgáltatásokra vagy eszközökre, melyek otthon is lehetőséget teremtenek a szülőknek gyermekük képességeinek jobb fejlesztéséhez. (A mellékelt pályázati formanyomtatvány szakmai szempontrendszert nyújt e pályázat feladatainak pontos leírásához, elvégzéséhez.)

A pályázók köre


Belföldi székhelyű óvodák (fenntartótól függetlenül)óvodapedagógusai. Fontos, hogy olyan intézmények legyenek, ahol a tehetséggondozó óvodapedagógus személyesen vállalja a szülők bevonását a gyermekek átlagon felüli képességének gondozásába.

A pályázat folyamata


A pályázatot az az óvodapedagógus nyújtsa be, aki a gyermek fejlesztését végzi. A pályázati formanyomtatványt kitölti, amellyel vállalja annak kivitelezését, vagyis a gyermek fejlesztését, a szülők bevonását, a fejlesztéshez esetlegesen szükséges szolgáltatások és eszközök beszerzését, és azok átadását. A szülőknek is segítséget ad a szolgáltatások és eszközök helyes használatához. A kitöltött pályázati formanyomtatványt cégszerűen aláíratja az óvoda vezetőjével, és benyújtási határidőre elküldi szakmai elbírálásra a megadott címre. A pályázat elbírálása után e-mailben tájékoztatást küldünk, hogy miként fogadtuk el a pályázatát. Ezzel egy időben a megadott bankszámlára átutaljuk a megnyert összeget. A fejlesztésről a pályázat befejezésekor 1 oldalas beszámolót ír, és a kapott ösztöndíj összeg tételes elszámolásával együtt, megküldi a készpénzfizetési számlák eredeti másolatát. Minden számlára az óvodacíme kerüljön. A pályázati beszámolóhoz néhány olyan felvételt, fotót csatoljon, amely illusztrálja az ösztöndíj összeg felhasználását. Az egyoldalas pályázati beszámolót kérjük, írassa alá az óvodavezetővel és a szülővel. Ehhez is formanyomtatványt küldünk, hogy megkönnyítsük az adminisztrációit. (Esetleg, ha újságcikk jelent meg az óvoda e pályázatáról, azt is kérjük, csatolja a beszámolóhoz.)

A pályázat benyújtásának módja


A pályázatot postai úton kell benyújtani a formanyomtatvány kitöltötésével, a részletes felhívásban megadott módon. Postai cím: ONME EGYESÜLET Pályázati Irodája Németh Menyhértné, 5000 Szolnok, Thököly út 20.

Részletes felhívás és pályázati adatlap
Link: http://tehetseg.hu/palyazat/nivea-karolj-fel-egy-csaladot-palyazat

Nincsenek megjegyzések: