ghghjhj

2019. október 24., csütörtök

Sikeres nők - munka és család? Lehetséges?

 A Balatonalmádi Család és Karrier Ponton kiemelten fontosnak tartjuk olyan sikeres nők bemutatását, akik összhangba tudják hozni családjukat és karrierjüket. Jellemzően atipikus foglalkoztatási formákban - részmunkaidő, kötetlen munkaidő, vagy távmunka - valósulhat ez meg.

Élvezettel hallgattuk például egy pszichológus beszámolóját, aki elmesélte saját szakmai útját, kitérve élete fordulópontjaira, ami végül is a siker felé vezették.
Életvezetését tudatosság jellemzi, és amit előadásaiban is hirdet, azt önmaga is éli:
“Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart”.
Vállalkozóként-atipikus alkalmazási módon  dolgozva -  könnyen össze tuda egyezteni a munkát a családi élettel.

A következő jó példa: főállásban két gyermek édesanyja, emellett a városi alapítvány ügyeit intézi. A helyi újság felelős szerkesztése mellett, a városi játszóház működtetési feladatait is ellátja, az ott dolgozókat irányítja. Munkáját atipikus formában végzi, s a rugalmas munkaidő-beosztás segíti őt abban, hogy munkahelyi feladatai mellett a gyerekek és a háztartás ügyét is intézni tudja. Munkája mellett rendezvényeket szervez, gyakran vállal műsorvezetést is. Civil, önkéntes munkát is végez, a helyi Vöröskereszt vezetője, véradásokat és idősek napi ünnepséget tartanak. Továbbá az egyik szomszédos település néptánc-együttesét működtető egyesület titkára, s az együttes fellépéseit és ügyes-bajos ügyeit is intézi.


Egyik meghívottunk háromgyermekes édesanya, aki személyesen tapasztalta meg milyen nehéz a család és karrier egyensúlyának megtalálása. Projektmenedzser, tréner, valamint egy nemzetközi nevelési, családirányítási módszer hazai megalapítója. Meggyőződése, hogy a szakmai siker és a család összetartása kéz a kézben járó tevékenységek!  A vállalkozói lét  -az atipikus munkavégzés-nagyban hozzájárul a család és munka összeegyeztetéséhez. Élete és munkásága tükrözi a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségeket és előnyöket.

Vendég volt nálunk az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karának egyik egyetemi adjunktusa is. Szót ejtett az előtte álló kihívásokról: az élethosszig tartó tanulásról, a család és a munka egyensúlyának megteremtéséről, melynél nagy hangsúlyt élt át a rugalmas foglalkoztatási módok munkaadói elfogadása terén;  saját személyiség fejlődéséről is beszélt. Bemutatta első megjelent könyvét. Emellett kitért magánéletének alakulására is: beszélt három gyermekéről, akik nevelésére legalább akkora hangsúlyt helyez, mint karrierjének építésére.

Célunk -ezen jó példákon keresztül- a nők közéleti szerepvállalásának ösztönzése , és a család és a munka harmóniájának megtalálásának elősegítéséhez az atipikus foglalkoztatás sikereinek autentikus bemutatása.Nincsenek megjegyzések: