ghghjhj

2019. január 25., péntek

Családbarát munkahely - családok sikere, közös sikerünk

A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését, figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva (pl. etetőszék, gyermekmenü, gyermekkocsi tároló, akadálymentes közlekedés gyermekkocsi számára).

Az UNICEF 10 javaslata

Az UNICEF 10 javaslattal él a családbarát munkahelyeknek, amik követésével a vállalatok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy dolgozóik elégedettek legyenek és szülői, családi feladataikat is maradéktalanul ellássák. Az ajánlások a következők:

 1. A nők terhességgel, szüléssel és családi feladatokkal kapcsolatos diszkriminatív megkülönböztetésének megszüntetése. Ezek nem befolyásolhatják a munkáltatást, a bért vagy a karrierlehetőségeket.
 2. A munkáltatók biztosítsanak legalább 6 hónap fizetett szülés után szabadságot, amely során akkor tölthetnek a szülők minőségi időt az újszülött gyermekkel, amikor a legjobban szükség van rá.
 3. Nem mindenki teheti meg, hogy évekig otthon maradjon gyermekei nevelése miatt. Ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkába visszatérve is elláthassák a szülői feladataikat. Az UNICEF javaslata, hogy a szoptatáshoz megfelelő támogatást és helyszínt biztosítsanak a munkahelyi környezetben is.
 4. A vállalatok támogassák, hogy a szülők számára elérhető áron rendelkezésre álljon minőségi gyermekgondozás a munkaidő alatt. Ilyenek lehetnek például a munkahelyen szervezett gyermekmegőrzők vagy a gyermekfelügyelet kiválasztásának, megfizetésének támogatása.
 5. A munkaadók biztosítsanak rugalmas munkarendet annak érdekében, hogy a munkavállalók maradéktalanul elláthassák családi feladataikat. A technológia gyors fejlődésének hála számtalan munkakör betölthető rugalmas munkaidőben és akár otthonról is.
 6. Az UNICEF javasolja, hogy a jogi kötelezettségeken túl is mérjéj fel a dolgozók családi helyzetet és amennyiben szükséges, az életkörülményeknek megfelelő támogatással segítsék a dolgozókat.
 7. Az időszaki munkák és a költözéssel vagy utazással járó munkakörök nagy nyomást helyeznek a családi életre is. Ilyen esetekben a munkaadók támogathatja a család költözését vagy a munkavállaló gyakori hazalátogatását és segítheti, hogy a dolgozók minden szükséges támogatást megkapjanak az államtól is.
 8. Az UNICEF javasolja, hogy a munkaadók a teljes munkakörnyezetben erősítsék a családbarát gondolkodást és a pozitív szülői viselkedést. Ilyenek lehetnek a dolgozók gyerekeiknek oktatásába fektetés, figyelemfelkeltő kampányok és a család és a gyerekek fontosságának kiemelése.
 9. A családbarát tevékenységek fontosságát ne csak a munkahelyen, hanem azon kívül, a beszállítóknál és a partnereknél is terjesszék.
 10. A figyelemfelhívó kampányokat ne csak a munkavállalók, hanem a fogyasztók között, publikuson is terjesszék minden lehetséges csatornán (például közösségi média, weboldal, kiadványok).

A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet (munkahely vagy szolgáltató hely) a családot a maga számára is értéknek tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését.

Családbarát hely tanúsító védjegy

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy (CSBHTV) létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát munkahelyként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt, mely egyúttal a szervezet társadalmi felelősségvállalását is igazolja.

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre széles körben lehet pályázni.

Bármely területen (versenyszféra, közszféra, nonprofit szektor) tevékenykedő szervezet nyújthat be pályázatot, hiszen a családok szempontjait mindenhol szükséges érvényesíteni.

A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban.

Magyarország kormányának alapvető és stratégiai célja, hogy a társadalomban újra megerősödjen és általánossá váljon a családbarát értékrend. A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: CSBO) a Családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III.19.) kormányhatározat értelmében 2019.01.01. napjától érvényes állami felhatalmazást kapott a Családbarát Hely védjegy és minősítés egységes rendszerének és eljárásrendjének kialakítására és szükség szerinti továbbfejlesztésére, valamint a Családbarát Hely tanúsító védjegy valamely kategóriájának elnyerésére pályázó szervezetek minősítésének elvégzésére.

Családbarát Hely logókkal találkozva az emberek számára tudatosul, hogy van egy újfajta differenciálás, értékmérő rendszer a munkahelyek és szolgáltató helyek esetében arra vonatkozóan, hogy az adott szervezet mennyire respektálja és támogatja a családban élő honfitársait.

A családbarát intézkedések, jógyakorlatok népszerűsítésével ösztönözni lehet,

 • egyrészt a munkaadókat, hogy foglalkoztatási politikájuk kialakításánál tartsák szem előtt a családbarát szemléletet. Vezessék be a munka és a családi élet összeegyeztetését segítő különböző atipikus foglalkoztatási formákat, szélesítsék a juttatásaik-, munkavállalói jogok -, egészségmegőrzés körét és segítsék a GYES, GYED, GYET utáni visszatérést a munka világába,

 • másrészt a szolgáltató helyeket, hogy minél szélesebb körben biztosítsák a családok számára a kényelmes, gyors ügyintézés vagy éppen a könnyed családi kikapcsolódást.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy weboldala www.csalad.hu/csaladbarathely . Ezen az online felületen regisztrálva adhatják be pályázati kérelmüket a különböző szervezetek a tanúsító védjegy Bronz fokozatára. Magyarország egész területéről pályázhatnak mikro-, kis-, közép és nagyvállalatok, melyek tartozhatnak a verseny-, köz-, és a non profit szektorba is. Ezen kívül lehetnek civil szervezetek és közintézmények is.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy két kategóriában ítélhető oda: Munkahely- és Szolgáltató Hely. Bronz, Ezüst és Arany fokozat elérése lehetséges. Először a Bronz fokozatra lehet pályázni. A pályázat Bronz fokozat esetén ingyenes. Az előszűrő kérdőív alapján kiválasztott szervezeteknél helyszíni auditvizsgálat történik, melynek során leellenőrizzük, a pályázó családbarát működéseinek, intézkedéseinek a meglétét. Pozitív megítélés esetén a CSBO határoz a Családbarát Hely Bronz fokozatának odaítéléséről és kiállítja az ezt igazoló tanúsítványt. Bronz fokozatú minősítés kifejezi a szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.
Nincsenek megjegyzések: