ghghjhj

EFOP 1.2.1-15-2016-00625 "Védőháló a családokért a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületével"
Pályázó neve:

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Projekt címe:

Védőháló a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületével

Szerződés száma

EFOP-1.2.1-15-2016-00625

Támogatás összege

39.936.240

Projekt megvalósításának kezdete

2017.03.01.

Projekt várható befejezése

2020.08.25

Támogatás mértéke

100%A magyar lakosság gyorsuló ütemben történő csökkenése miatt nagy szükség van arra, hogy mielőbb kezeljük azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családok stabilitását és a családok krízishelyzetbe kerülése miatt további terheket rónak az állami költségvetésre és az ellátó rendszerekre. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés: a családnak, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóelemének megerősítése.

Többéves, utánkövetéses kutatások eredményei azt mutatják, Magyarország népessége rossz fizikai és mentális állapotban van, ami számos tényezőre vezethető vissza. Ezek között jelentős helyet foglal el a családi, párkapcsolati problémák köre, amely kihat a gyermekek és fiatalok mentális és fizikális állapotára. Az életkilátások romlása befolyásolja a munkaképességet, a foglalkoztathatóságot is.

A családok egységének a védelme fontos és összetett feladat: a krízisbe került családok helyzetének kezelése, és a biztonságot jelentő állapot helyreállítása mellett a funkciójukat probléma nélkül ellátó családok védelme is elengedhetetlen. Az egységet alkotó családokban is adódik számos helyzet az életciklus során - a gyermeknevelésben, a felnövekvő fiatalok életében, a gyermekek felnövekedésével magukra maradó szülők kapcsolatában vagy az idősebb generáció elmagányosodásában  - amelyek kihatással vannak a családtagok testi-lelki egészségére, ezáltal munkaképességére, foglalkoztatására és szociális helyzetére.

Mindezeket figyelembe véve határoztuk meg azokat a fejlesztési irányokat, amelyek részben a krízishelyzetek megelőzését szolgálják, részben pedig hozzájárulnak a válságok miatt hátrányos helyzetbe került személyek újbóli felzárkózásához.

A programok eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet , általánossá válhat a családbarát értékrend.

A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémát.

A projekt részcéljai:

- A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési kompetenciák erősítésével.
- A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
- A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
- A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
- A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
- A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
- Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása, az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
- A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő előterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jólléte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.


Nincsenek megjegyzések: