ghghjhj

TOP-5.3.1- 16- VE1- 2017-00014 "A helyi identitás és kohézió erősítése Bakonybél és környékén"Pályázó neve:

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Projekt címe:

Identitás és kohézió erősítése Bakonybél és környékén

Szerződés száma

TOP-5.3.1-16-VP1 2017-00014

Támogatás összege

54.817.639

Projekt megvalósításának kezdete

2018.11.01.

Projekt várható befejezése

2022.12.31.

Támogatás mértéke

100%

Konzorciumi tag:

Bakonybél Község Önkormányzata

: Konzorciumi tag:

Pénzesgyőr Község ÖnkormányzataProjekt tartalmának bemutatása:


A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek
is együttműködnek a problémák megoldásában.
Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő
közösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős,
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési
képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák,
az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.
A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések
következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek
életében.
40 hónapos projektünket 1 fős projektmenedzsment szervezettel, 4 fő szakmai megvalósítóval és egy fő
szakmai vezetővel valósítjuk meg.
Projekteredményként 337 fő bevonása kerül Pénzesgyőr településről, Bakonybél településről 1219 fő.
A Szakmai megvalósításban a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete nyújt segítséget. A települések lakosai
összetartók lesznek, helyi igényük kielégítésre kerül, így a falvaknak népességmegtartó ereje lesz.
A 2 fő munkatárs közösségfejlesztő képzése megvalósul, valamint a célcsoport számára egyéb képzéseket is
biztosítunk.
Bakonybél és Pénzesgyőr számára az ITS dokumentum elkészítése megtörténik. A közművelődési dokumentum
megújításra kerül.
A projekt „közösségi folyamatok kezdeményezése és megvalósítása” eleméhez széleskörű szakmai mentorálást
biztosít az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás”
című kiemelt projektet megvalósító konzorcium.


Megvalósított programok:

*2019 Bakonybél- megtekinthető IDE kattintva
*2019 Pénzesgyőr - megtekinthető IDE kattintva
*2020 Bakonybél - megtekinthető IDE kattintva
*2020 Pénzesgyőr - megtekinthető IDE kattintva
*2021 Bakonybél - megtekinthető IDE kattintvaNincsenek megjegyzések: