ghghjhj

EFOP 1.2.9-17-2017-00118 "Nők harmóniában a családban és a munkahelyen"


Pályázó neve:

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Projekt címe:

Nők harmóniában a családban és a munkahelyen

Szerződés száma

EFOP-1.2.9-17-2017-00118

Támogatás összege

199.882.860

Projekt megvalósításának kezdete

2017.12.28.

Projekt várható befejezése

2021.03.07

Támogatás mértéke

100%

A program stratégiai és egyben közvetlen célja egy olyan fenntartható Nőközpont létrehozása, amely tartós választ kínál az ellátandó földrajzi terület és az ott élő nők, családok és közösségek életének kihívásaira.

A Nőközpont célja, hogy a nők megerősítésével, női szerepeik harmonizálásának segítésével, munkához jutásuk, munkában maradásuk, vállalkozás indításuk segítésével jobb, egészségesebb, boldogabb életet tudjanak biztosítani családjuknak és gyermekeiknek, és kiegyensúlyozottságuk, tudatosságuk, megnövekedett önbizalmuk révén határozottabban tudjanak szerepet vállalni közösségeikben, jövőképpel tudják felruházni, harmonizálni tudják azokat is.

A Nőközpont információkat, szakmai képzéseket, munkaerőpiaci és egyéb - mentális és lelki/spirituális - segítő szolgáltatásokat biztosít a vállalt fejlesztési területen élő különféle hátterű (alacsony képzettségű, roma, szakmával nem rendelkező, pályakezdő, gyermekvállalás után visszatérni szándékozó, többgyermekes, egyedülálló, 40 év feletti és nyugdíj előtt álló) nők számára. Szakmai szolgáltatásaival segíti a munkaadók befogadó szemléletét és atipikus foglalkoztatási gyakorlatait, a nőket képessé teszi vállalkozás indítására, önfoglalkoztatásra,  munkáltatóvá válásra. Aktívan közreműködik a helyi közösség szervezésében, eseményeket, rendezvényeket szervez.

A Nőközpont hozzájárul a területen élő nők, családok életminőségének javításához, hozzájárul a terület fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

A fejlesztés célcsoportjai:

A program egyik közvetlen célcsoportját a munkavállalásban rövidebb  vagy hosszabb távon érintett nők köre adja. Valamennyien szakmai kompetenciáik, tudásuk, képzettségük aktualizálására és fejlesztésére szorulnak.
A program másik közvetlen célcsoportját a környék munkaadói adják, a vállalkozási szférában, a közszférában, a társszakmákban.

A közvetett célcsoportot a foglalkoztatást, munkavégzést támogató vagy éppen gátoló tényezők szemléleti és gyakorlati korlátok lebontásában érintett szereplők jelentik:
- család, a férj/partner illetve a családi, társas környezet, melynek támogatása elengedhetetlen feltétele a nők kibontakozásának
- az intézményi és infrastrukturális környezet (közintézmények, egyházak, társszakmák, közlekedési vállalatok, helyi média)

Nincsenek megjegyzések: